Skip to main content

Investujte čas a energii tam, kam chcete.
Ne tam, kam musíte.

Digitalizujte.

Váš vlastní software

Software vyvinutý sociálními pracovníky. Systém, který si můžete navrhnout i vy sami podle svých potřeb.

Každá sociální služba i projekt mají své specifické požadavky na výkaznictví i sběr dat. Jedinečné jsou i organizace, které ke svému chodu potřebují speciální funkce. Proto jsou naše aplikace vyvinuty tak, že si dokážete veškeré funkce a nástroje přizpůsobit přímo vám na míru.

Flins

Profesionální úhradové i bezúhradové sociální služby

Android aplikace

nejen do terénu

  • Přístup k systému kdykoli potřebujete
  • Zaznamenávání výkonů a dalších textů diktováním
  • Vytváření záznamů, výkonů, klientů, smluv a plánů odkudkoli
  • Přístup k reportům a datům v reálném čase
  • A mnoho dalších funkcí, které vám ušetří čas

Využijte širokou škálu modulů s užitečnými funkcemi.
Nebo si přejte svůj vlastní modul

Housing First

Evidence domácností a výzkumných dotazníků.

Importy z externích systémů

Importy klientů, výkonů, zaměstnanců a plateb.

Evidence vzdělávání

Databáze absolvovaných kurzů a výpočet hodin.

Plán rozvoje pracovníka

Evidence plánů a cílů pro vedoucí služeb.

Docházkový systém

Evidence odpracovaných hodin pracovníka.

Rezervační systém

Rezervace schůzek s pracovníky přes webový formulář.

Externí formulář pro zájemce o službu

Posílání poptávkových formulářů z webu do Flinsu.

GDPR

Systém souhlasů s poskytováním služby.

Náborový systém

Ukládání zájemců o zaměstnání včetně jejich profilů z webových formulářů.

Skladové zásoby

Evidence materiálu nebo majetku včetně výpočtu odpisů.

Výkazy práce

Výkazy odpracovaných hodin včetně nepřítomností.

Dotazníková šetření

Dotazníky spokojenosti pracovníků i klientů.

Revoluční novinka

Sofal

Modul evaluace individuálních plánů

To už pro vás nebude problém

  • Metodika modulu byla vytvořena experty na sociální práci, sociology a datovými analytiky
  • Graficky i číselně zobrazuje dopad ve sledovaných oblastech
  • Analyzuje data umělou inteligencí (AI)

Eurad

Administrativa evropských projektů levněji a bezpečněji

Výkazy a čerpání financí

Evidence přímých a nepřímých nákladů, čerpání z rozpočtu a finanční řízení projektu. Generování výkazů práce do šablon OPZ+, evidence smluv a podkladů pro účetnictví.

Bagatelní a nebagatelní podpora

Výpočet a přehledná evidence výše bagatelní i nebagatelní podpory u cílové skupiny i u zaměstnanců projektu. Kompletace podkladů důkazů podpořených osob na jednom místě k okamžitému exportu v případě kontroly na místě.

Specifické požadavky výzvy OPZ+

Přizpůsobení softwaru specifickým požadavkům výzvy nebo charakteru realizovaného projektu.
(Např. evaluační dotazníky, garanční smlouvy, evidence specifických oblastí podpory, atypický sběr dat .apod).

Zavřít formulář
Vaše informace jsou u nás v bezpeční a nebudeme je s nikým sdílet.